De organisatie

Het Theaterschip produceert en programmeert producties met jonge mensen (10 tot 25 jaar) en nieuwe makers. Het Theaterschip staat voor talentontwikkeling vanuit samenwerking op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

In de visie van het Theaterschip staat de jonge explorerende mens centraal. Alles draait om hem of haar. Ongeacht achtergrond, ambitie of talent staat zijn of haar ontwikkeling als speler of maker in de schijnwerpers. Al deze jonge mensen onderzoeken hun mogelijkheid om zich te ontwikkelen en waar mogelijk te excelleren. Het ontdekken en ontwikkelen van het (podium)kunsttalent. Daar gaat het om. Deze zoektocht wordt niet alleen individueel afgelegd. Het vergt momenten of plekken waar de deelnemers samenkomen, verbindingen leggen, dwarsverbanden zoeken en (multidisciplinair) uitgedaagd worden. De (talentvolle) jonge mens, maker, professional en het publiek vermengen zich. Het Theaterschip is een projectorganisatie waarbij ondernemerschap, talentontwikkeling en samenwerking centraal staan.

Eind 2015 bestond het Theaterschip 10 jaar.

Het waren jaren waarin we ze zich gespecialiseerd heeft in het werken met en voor jonge mensen. Hierdoor was het Theaterschip in staat om zich, met een onderscheidend karakter, definitief te nestelen in het culturele landschap van de gemeente, de provincie en het land.

Producties

Het Theaterschip maakt jaarlijks 1 of 2 grote reizende voorstellingen met jongeren (en professionals).

2016-2017

Paard Brandweegwagen & Kikker: cross-over samen met het Kameroperahuis uit Zwolle. (22 speelbeurten in Overijssel, Gelderland en Amsterdam, 3 sterren in de Theaterkrant).

Still: cross-over met beeldend kunstenaar en theatermaker Ronald de Ceuster en danser Petra Dictus. (première april 2017, tournee najaar 2017).

Hoogmoed: locatietheatervoorstelling met 20 jongeren en 6 net afgestudeerde nieuwe makers van ArtEZ. (zomer 2017 tijdens de IJsselbiënnale, première tijdens Deventer op Stelten).

2015-2016

Extremities: cross-over coproductie met Theater im Fluss uit Kleve, Duitsland. (8 speelbeurten in Overijsel, Kleve en Brussel).

In de Pas: coproductie met Jeugdtheaterhuis Larf uit Gent, België. (16 keer gespeeld in Overijssel en Gent).

Benieuwd naar de producties?

Producties